Edenhall

Här kan vi hjälpa dig med Maskiner, Begagnat, dukläggare mm. Vi utför även reparation och service på din Edenhall-maskin.  Vi utför även riktning och balansering av rotoraxlar, tröskskruvar mm

Såmaskinsprojekt

Byggnation tillsammans med kunden.
Kunden ville ha en specialmaskin för att så sockerbetor. Ett kul samarbete där vi använde kundens ide’ och vår erfarenhet. Ett lyckat projekt.

Svetsning av trasig gripklo.  

 

 

Vår  Historia

1926 – 1952

Edenhall grundades och då startades tillverkning av trädgårdsredskap till bl.a. Plantskolor och kyrkogårdar. Detta pågick fram till 1952 då importen av trädgårdsbuskar och blommor ifrån Holland kom igång, vilket medförde att Svenska plantskolor helt försvann. Därmed var man tvungen att söka andra sysslor, bl.a. kom intresset för att reparera lantbruksmaskiner ifrån maskinstationer och lantbrukare i omgivningen, för Edenhalls lokaler var stora och rymliga mot mindre bysmedjor, där man fick stå utomhus. 

 

1953 – 1955

Monterades 18 st traktorer med namnet ”Rola” i samarbete med Bengt Laurén

Tre montörer satte ihop en traktor på en vecka. Det fanns inga ritningar man tillverkade fjädrande framaxel samt diverse smådelar, resten Deutzmotorer, växellådor och andra komponenter inköptes ifrån Tyskland. Man konstruerade mittinfäst drag vilket skulle minska stjälpningsrisken. Traktorn målades i en ljusgul färg s.k tysk taxibilsfärg som ingen annan hade.

1955 – 1979

I mitten av femtiotalet började man specialisera sig på att reparera Hilleshögs betupptagare på Edenhall, och där framkom många önskemål från kunderna att förbättra denna maskin. Det utvecklades fjädrande blastkniv, tipptanksutrustning för 1 och 2 ton med tankelevator, nytt drag med hydraulisk ställbar dragbom, blastkorgsutrustning mm. gjordes till denna maskin som Överums bruk ville införa som standard på denna upptagare. Därefter startades tillverkning av dessa komponenter till Hilleshögsmaskinen. Till en början skickades maskinerna ner ifrån Överum för slutmontering på Edenhall, men efter något år skickades utrustningen på järnväg från Vallåkra station upp till Överum för montering och senare på sjutiotalet till Lilla Harrie Redskaps AB som övertog tillverkningen. Fram till 1979 tillverkades 3660 kompletta utrustningar till denna upptagare på Edenhall.

Slutet av femtiotalet undrande framsynta kunder ”hur länge till skall vi köra bara med en rad på betupptagaren”.  


1962

Byggdes den första 3-radiga betupptagaren, som var upphängd på trepunktlyften och väckte stort intresse för att rationalisera betupptagningen på gods och gårdar. 

1966

Dåtidens traktorer hade inte så stark trepunktslyft, därför byggdes den första bogserad modell ”Edenhall 200” med hydraulisk lyft och sidostyrning. 

1968

Efter 1977 års svåra betsäsong blev för många odlare att renseffetkten inte räktre till, då kom den första ”500” modellen fram med dubbla rensverk, som blev genom åren en storsäljare eftersom den hade stor kapacitet och god rensning i alla väder, på bilden ser vi prototypen med trärullar. 

1972

Utvecklades 5 st. mycket flexibla redskapsbärare i samarbete med SSA-betmek och Slättängs Gård och till dessa tillverkades 18 radiga bethackor och även specialanpassade betupptagare. 

 

1977

Byggdes den första 2-radiga bogserade enmansbetjänade upptagaren som väckte stort intresse, som 1978 konstruerades om i samarbete med SSA eftersom betodlarföreningen bidrog med en del pengar, denna modell döptes till 402. Modellen blev en storsäljare genom 80-talet och tillverkades i närmare 500 exemplar.

1978

Byggdes den första 4-radiga bogserade modellen som fick beteckningen ”504”, denna version togs framförallt fram för större gods. 

1981

Datoriserades hela företaget.

1987

Togs den första 3-radiga sidoförskjutna modellen ”403” fram.

1989

Utvecklades en ny generation upptagare med modellbeteckningen ”422 och 423”

1993

Togs en ytterligare ny generation 2 -3 radiga upptagare fram med dubbelramsystem och större elevatortank, stora bärhjul och boggi. Maskinen fick ett nytt avancerat elektroniskt styrsystem med joystick. Kombinerat rensverk med reverserande rensrulle. Denna modell döptes till 722 resp.723.

1994

Utvecklades en ny version bogserad elevatormaskin som fick modellbeteckningen ”623” den gjordes först i en provtagnings modell för parceller där betorna hamnade i provsäckar. Maskinerna tillverkades för tyska och tjeckiska företag. 

1995

Infördes vibrerande plogar i alla modeller.

1998

Utvecklades modell 723 till 3-rouletters rensningssystem och maskinen döptes om till ”733” Samma år togs ”734” 4-radig version som väckte stort intresse även i Finland och Danmark.

2000

Intresset för den fyrradiga maskinen ”734” bara ökade, en version utvecklades till parcellmaskin med stor karusell för lastpallar, som var en beställning ifrån IRBAB i Belgien. Några maskiner såldes till England.

Läs mer»


2003

Utvecklades en ny version av 3, 4-radig maskin kallad 743 och 744, som fick en 10 tons elevatortank, och ett helt nytt styrsystem.

2006

Startades ett sammarbete med Vervaet

2004

De 6-radiga maskinerna ökade konstant i försäljning problemet var att ta hand om betorna efter dessa och även direktleveranserna till sockerbruket ökade. Därför utvecklades en överlastningsvagn kallat E 25 med 25 tons lastkapacitet, för att tillgodose direktleverans av sockerbetor från upptagare till lastbilsekipage. Dessa vagnar fanns även i 27 och 30 tons versioner.

2005

Konstruerades en 18-radig såmaskin kallad Advancer, detta var en helt ny teknik framförallt att så sockerbetor med, 6 tons gödningstank innehållande två sorters gödning, ett helt nytt koncept med nermyllning av gödning och återpackning av jorden. Detta i samarbete med SBU.

Läs mer»


2006

Startades upp en legotillverkning av en mängd olika komponenter till RF-system i Vinslöv.

2007

Togs en kontakt med Atlas Copco för tillverkning av borrplattformar för lastbilschassi.
2012 ädrades en av modellerna till att gå på larvband. Denna produktiion upphörde 2017.
Totalt byggdes under åren 129 st borriggar.


Egypten 2009 – 2010

Hösten  2009 tillverkades 2 st Edenhall 624 upptagare som var sålda till Alexsandria sugar compani i Egypten för att testa och utvärdera det Svenska systemet.

Fler bilder» 2010

Vår ökade sysselsättning under 2010 resulterade i att Edenhall av tidningen Dagens industri blivit utnämnd till Gasellföretag 2010.

Ett Gasellföretag är ett företag som omsätter minst 10 miljoner, har minst 10 anställda, de senaste tre åren kontinuerligt ökat sin omsättning samt ett samlat rörelseresultat som är positivt de senaste fyra åren.

2011

744 och 743 uppgraderades och bytte beteckning till 753 och 754, maskinerna fick ett nytt plogsystem med hydrauldrivana oppelhjul. Även vibroplogsmaskinerna fick en kraftigare och en bättre plog. En ny förbättrad integralhack togs fram.

2012

Sysselsättningen och omsättningen fortsatte att öka även under 2012 vilket resulterade i att Edenhall av tidningen Dagens industri blivit utnämnd till Gasellföretag 2012.

2013

753 och 754, maskinerna fick elevatortanken en större utformning med fler ton.
Den första maskinen med band såldes till Krenkerup i Danmark.

2015

Under våren fick vi ett erbjudande om ett samarbete med den tyska maskintillverkaren Ropa Fahrzeug‐und Maschinenbau GmbH, att vara återförsäljare för Svenska marknaden. Ropa är världens största tillverkare av självgående sockerbetsupptagare samt renslastare för sockerbetor.

2016

Blev vi kontaktade av DISAB i Eslöv om vi kunde tillverka lasbilschassi med en massa tillbehör för deras vakumbilar.

Fler bilder» 

Och fram till i dag har närmare 2000 betupptagare tillverkats i totalt 18 modeller.

Kontakta oss

Edenhalls Mekaniska Verkstad AB - Norra Vallåkravägen 54, 253 41 Vallåkra

+46 42 32 40 63

info@edenhall.se